waiting...


 • 花田串串燒組

  420

 • 就是要烤肉大口組(黑豬肉片組)

  2040

 • 就是要烤肉淺嚐組(黑豬肉片組)

  1140

 • 帶骨里肌排

  330

 • 就是要烤肉大口組

  1999

 • 就是要烤肉淺嚐組

  1099

 • 花田紅燒軟骨肉

  239

 • 低脂絞肉(肥瘦2:8)

  110

 • 五花絞肉(肥瘦1:1)

  90

 • 花田純豬骨高湯

  150

 • 前腿小腱

  150

 • 花田高麗菜水餃 (30顆)

  220

 • 梅花肉塊

  248

 • 低脂肉絲

  110

 • 帶皮五花肉條(3cm)

  190

 • 高粱酒香腸 (已上架)

  399

 • 豬肋排

  450

 • 尾冬骨

  130

 • 香菇貢丸 (已上架)

  135

 • 花田純肉鬆

  220

 • 去皮五花肉條(1.5cm)

  140

 • 豬尾巴

  300

 • 豬腳

  255

 • 原味貢丸 (黑豬白豬都有)

  120

 • 梅花薄片(1.5mm)

  165